Programma Bureau Het Groene Hart

door | 15 januari 2015

Vraag

De drie Groene Hart Provincies lanceren een campagne om van het Groene Hart een sterk merk te maken. De provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland willen voor en vooral mét alle aanbieders, ondernemers, gemeenten en organisaties werken aan een sterk merk. Deze campagne is vooral gericht op de inwoners van de Randstad, om ze te laten zien wat het Groene Hart allemaal biedt aan unieke natuur, recreatie, horeca, cultuur en streekproducten. Centraal in de campagne staat een unieke, gratis, website www.groenehart.nl. Naast het gratis te gebruiken beeldmerk is er ook een gratis pers- en pr- punt voor de ondernemers. De digitale nieuwsbrieven helpen met het communiceren naar de betrokken partijen. Na de startfase om de ondernemers te mobiliseren om hun gegevens op de site te zetten, volgt fase 2. Fase 2 is de consumentencampagne, om de consument te attenderen op alle aanbiedingen op de site.

Aanpak ConcreetAdvies

ConcreetAdvies is benaderd om vooral de ondernemers te mobiliseren om gebruik te maken van de site en hierop hun bedrijfsgegevens te plaatsen en hun aanbiedingen. Dit is gebeurd door het intensief benaderen van de ondernemers, de ondernemersorganisaties en andere ambassadeurs uit het gebied. ConcreetAdvies heeft daarnaast een actieve adviesrol gehad in de opbouw van de website, het opstellen van de digitale nieuwsbrieven en van de publiekscampagne. Halverwege juli 2009 is de site met bijna 250 ondernemers live gegaan. Per dag komen er nog steeds ondernemers bij. De eerste maand waren er 50.000 unieke bezoekers aan de site, na een uitgebreide publiekscampagne.