Gemeente Den Haag

door | 15 januari 2015

Vraag

Het Pleinkwartier in Den Haag is een divers gebied met een groot horecaplein, winkels, cultuur, zakelijke dienstverlening en overheidsinstellingen. Er heerst leegstand, het is een doorloopgebied en de economische ontwikkeling van het gebied blijft achter. Verder heeft het gebied geen actieve ondernemersvereniging, die kan dienen als gesprekspartner voor de overheid en andere organisaties. Aangezien de gemeente Den Haag goeie ervaringen heeft met straatmanagers is ervoor het Plein de optie van Pleinmanager bedacht.

Aanpak ConcreetAdvies

ConcreetAdvies is benaderd om het gebiedsmanagement uit te voeren en hiervoor een concreet actieplan op te stellen. Gezamenlijk met alle betrokken partijen wordt dit actieplan dan uitgevoerd. Daarnaast moet er op termijn een gezamenlijke toekomstvisie voor dit gebied worden opgesteld. De 4 kerntaken zijn:

1. Verbeteren ondernemersklimaat
2. Versterking onderlinge samenwerking
3. Aanpak problemen openbare ruimte “schoon, heel, veilig”
4. Economische spin-off

De nadruk ligt zeker in het begin op het uitwerken en zichtbaar maken van de projecten. Als hierdoor kwaliteitsverbetering bereikt en ook herkenbaar wordt, dan worden er ook investeringen gedaan door derden zoals de ondernemers. Dit laatste is een voorwaarde van de gemeente als tegenprestatie voor het hebben van een gebiedsmanager.