Gemeente Dordrecht

door | 15 januari 2015

Vraag

De gemeente Dordrecht ziet zich opgezadeld met diverse bouwprojecten en wegafsluitingen in de stad. Als gevolg daarvan wordt gevreesd voor verdere afname van het aantal bezoekers aan de binnenstad. Dit aantal neemt nu al af door sluiting van het museum en de ontwikkeling van nieuwe winkelprojecten in de omgeving. Dit bracht de gemeente ertoe een marketingprogramma op te starten voor het behoud van bezoekers aan de binnenstad. Binnen dit plan is budget vrijgemaakt voor wervende acties van de winkeliers en horeca. Gezien de onbekendheid met de horecabranche, zoekt de gemeente naar een partner voor de opzet en uitvoering van gerichte (lees: vruchtbare) acties.

Aanpak ConcreetAdvies

ConcreetAdvies is gevraagd een actieplan op te stellen voor de horeca, met als voorwaarde dat de horecaondernemers hier zelf aan meewerken en -betalen. Na goedkeuring van dit plan, is de uitvoering en coördinatie van de verschillende acties door ConcreetAdvies in gang gezet. Zo wordt de promotie van de restaurantweek, de Smaakstraat, de Week van de Smaak, de resultaten van de Terras Top-100 en het culinaire evenement “Dordt op je bord” momenteel uitgevoerd. Daarnaast zijn er veel publicaties geschreven voor de Kerstkrant, een speciaal tijdschrift over Dordrecht en de locale kranten. Tot nu toe zijn er al 30.000 “Smaken van Dordrecht” boekjes uitgegeven en staat de 2e druk hiervan in de startblokken. Het ontwikkelen van speciale Dordtse producten, zoals koffie, thee, kaas en bier gebeurt ook al op kleine schaal.

Naar aanleiding van de acties in de Smaakstraat tijdens de Week van de Smaak zijn er een aantal artikelen gepubliceerd. Klik op de betreffende titel voor het volledige artikel.

Projectafbeelding_dordrecht
krantenknipsel_WvdS – Stem van het Weekend 19-09-’08
ad_11-2 – AD 11-02-’09