Projectmanager binnenstad

Wat is het project binnenstadmanagement?

Binnenstadsmanagement is een structureel samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen en heeft tot doel de aantrekkelijkheid, de leefbaarheid en daarmee ook het economisch
functioneren van de stad te versterken/ te verbeteren. De projectmanager binnenstad is de uitvoerende kracht van het binnenstadsmanagement. De projectmanager wordt aangesteld door de stichting/ het bestuur van het binnenstadsmanagement. De basis van de werkzaamheden wordt
gevormd door het plan van aanpak of het beleidsplan wat door de samenwerkende partijen is opgesteld.

Karakteristieken van een projectmanager binnenstad:
Spin in het web Onafhankelijk Creatief
Bruggenbouwer Aanjager van projecten Daadkrachtig optreden
Bewaker van samenhang Professioneel Maatwerk kunnen leveren
Gevoel voor ondernemerschap Projectmatig werken Signaleren van kansen
Kunnen enthousiasmeren Humor Communicatief erg vaardig
Affiniteit hebben met de stad Netwerker Positief

Voorwaarden voor een succesvol project:

  • Samenwerkingsbereidheid: alle betrokken partijen moet bereid zijn om gezamenlijk zaken op te pakken. Iedereen moet de overeengekomen doelstellingen onderschrijven en hieraan ook uiting geven. Een open communicatie en een goede informatievoorziening zijn van belang voor het functioneren van een project manager.
  • Middelen: om daadwerkelijk iets voor elkaar te krijgen zijn er middelen nodig, dit zijn financiële middelen maar ook tijdsinzet en andere instrumentarium. De middelen zijn het gereedschap van de project manager.
  • Gezamenlijke visie: alle partijen moeten het helder hebben waar het binnenstadsmanagement voor staat en wat de doelen zijn. Zo kan een verkeerd verwachtingspatroon voorkomen worden. Een integrale binnenstadsvisie en werkplan moeten dus ten grondslag liggen aan het binnenstadsmanagement met SMART doelstellingen voor de project manager.
  • Een professionele organisatie: de juiste partijen moeten aan tafel zitten en de taken en verantwoordelijkheden moeten onderling verdeeld worden en helder zijn. Daadkracht en besluitvaardigheid zijn kenmerken van een professionele organisatie. Een vrijblijvende vorm van samenwerking moet worden voorkomen.

De project manager:
De project manager moet de taal van de ondernemers spreken, kennis hebben van gemeentelijke organisaties, kunnen schakelen tussen de verschillende niveaus en beschikken over een sterke persoonlijkheid. Aan deze eisen voldoet Petra Venekamp van ConcreetAdvies en zij heeft al vaker verschillende partijen bij elkaar gebracht.

Neem voor uw vrijblijvende afspraak contact op met Petra Venekamp van ConcreetAdvies op T:06 – 30 31 06 40 of per mail: petra@concreetadvies.info.